Kontinuerlig examination

Beskrivning av ett experiment vid Lunds universitet som går ut på att ersätta obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter med automaträttade tester i Mozquizto. (Bidrag till LTH:s pedagogiska inspirationskonferens, december 2018.)