Funktioner och finesser

Frågelistor

Förutom tester går det också att ha frågelistor med instuderingsfrågor.

Varje kurs kan ha ett antal frågelistor som i sin tur består av ett antal frågor. När studenten svarat rätt på en fråga kommer man vidare till nästa.

Frågorna i frågelistor rättas omedelbart och det går att ge feedback och tips beroende på studentens svar.

För att göra frågelistorna lite mer spännande kan de göras nivåuppdelade. När man svarat rätt på tillräckligt många frågor på en nivå, så låser man upp nya frågor på nästa nivå. Denna typ av "gamification" är en beprövad metod att locka användare att ägna mer tid åt programmet och därmed åt sina studier.

Övrigt

Inloggning

Via Cas, LDAP, Oauth (Facebook, Google, etc.) eller med lokala användare. Givetvis med https: om man så önskar.

Statistik

Enkel och överskådlig statistik som visar aktivitet och hjälper till att identifiera svåra frågor och vanliga fel.

Utbyggbart

Mozquizto kommer med mängder av användbara kommandon för att skapa frågor, rita grafer och figurer och mycket annat. Om det finns behov av ytterligare kommandon går det att skapa egna moduler (plugin) för att utöka funktionaliteten.

Standardinstallationen innehåller flera exempel som illustrerar hur man kan skriva sina egna plugin. Det är också enkelt att dela frågor med andra användare av systemet.