Tester

Tester

Tester är en av de viktigaste funktionerna i Mozquizto och kan till exempel användas som diagnostiska prov, färdighetsprov eller duggor men även som en metod att rapportera laborationer eller liknande typer av större sammansatta uppgifter.

Det finns mängder av sätt att konfigurera tester. Det går att välja hur många frågor det ska vara, från vilka frågelistor frågorna ska hämtas, om det går att få delpoäng, vilka studenter som ska ha tillgång till testet, hur lång tid testet får ta, om det går att göra testet flera gånger, osv.

När testet avslutas, rättas det omedelbart och studenten får se sitt resultat och eventuella kommentarer på de enskilda svaren.

Om studenten av någon anledningen är missnöjd med rättningen kan de lämna ett klagomål som läraren i lugn och ro kan hantera. Oftast beror "felaktig rättning" på att studenten missförstått något och läraren kan då lämna personlig feedback som förhoppningsvis kan reda ut eventuella missförstånd, men det kan förstås också hända att frågan faktiskt har någon bugg, och då ger dessa klagomål snabb feedback så att frågan kan åtgärdas.

Exempel

Här ser vi ett exempel på hur det kan se ut när man gör ett test.

Observera att svar som av någon anledning inte går att tolka direkt ger ett felmeddelande som ger användaren en chans att korrigera sitt svar. I videon (1:20 in) ser vi till exempel vad som händer om man försöker svara med en oväntad variabel (X i stället för x).

Statistik

Som lärare har man tillgång till överskådlig statistik som visar hur det har gått på testet.

Det går också enkelt att följa hur aktiviteten har varierat från dag till dag.

Man kan även kontrollera resultatet på varje enskild fråga (inklusive en sammanfattning av vilka fel som gjorts), vilket gör det lätt att identifiera frågor som gått oväntat dåligt.