Frågelistor

En Moquiztolicens kommer med ett antal demofrågor som kan användas som inspiration för att skapa egna frågor.

Det finns också flera färdiga frågelistor som man kan köpa till. De allra flesta frågorna i dessa frågelistor innehåller slumpmässigt valda parameterar och variabler, vilket gör att de går utmärkt att återanvända. En frågelista med 200 olika frågor kan ge upphov till tiotusentals varianter när parametrarna varieras!

Frågelistorna säljs till en engångskostnad med en licens som tillåter att frågorna används hur länge som helst. Det är också fullt tillåtet att redigera, kopiera och förändra frågorna som ingår (men inte att sprida dem vidare).

Vi utvecklar våra frågelistor löpande, och planerar att inom kort erbjuda frågor på gymnasienivå i åtminstone fysik och kemi utöver matematik.

Matematik 1
Under utveckling
Matematik 2
Under utveckling
Matematik 3
Fler än 200 frågor
14 nivågrupperade frågelistor
Funkioner och algebra
Derivator och gränsvärden
Primitiva funktioner och integraler
Trigonometri
Matematik 4
Nästan 300 frågor
14 nivågrupperade frågelistor
Trigonometri
Derivator
Integraler
Komplexa tal
Matematik 5
Under utveckling
Ordförståelse
Nästan 700 svåra ord
Flervalsfrågor
Bra träning inför högskoleprovet!