Modernt

Fräsch, lättnavigerad och användarvänlig design.

Responsivt

Fungerar lika bra på en dator som på en smartphone eller läsplatta

Interaktivt

Tips och kommentarer baserade på studentens svar.

Enkelt

Det är lätt att skapa nya frågor, även komplicerade sådana.

Hjälpsamt

Deltagarlistor kan läsas in från Ladok. Enkla och överskådliga resultat.

Kraftfullt

Stöd för många olika frågetyper. Plugin-system för extra funktionalitet.