Om Mozquizto

Historia

Mozquizto är utvecklat av Mossadal konsult och design AB (org.nr. 556944–9787) i samarbete med Matematikcentrum vid Lunds universitet.

Systemet är skrivet i PHP och bygger på Laravel, ett välbeprövat ramverk för webbapplikationer, som hanterar grundläggande infrastruktur, t.ex. inloggning, säkerhet, routing, databaskommunikation etc.

Språket som används för att skriva frågor bygger på  Smarty med ett stort antal extra kommandon och funktioner som är speciellt anpassade för frågekonstruktion och rättning.

Total består systemet av ca 70,000 rader programkod och ytterligare ca 20,000 rader HTML-kod (förutom några dussin öppet tillgängliga paket och bibliotek). För att säkerställa att systemet fungerar som det är tänkt finns också  ca 3,000 enhetstester som kontrollerar att de olika delarna av systemet fungerar enskilt och tillsammans.

Referenser

Systemet används sedan 2016 vid Lunds universitet för att genomföra ett stort antal automaträttade tester och färdighetsprov i matematik och matematisk statistik. Systemet används även för laborationer i matematisk statistik och olika typer av examination. Totalt har fler än 300,000 tester genomförts av fler än 10,000 olika användare vid Matematikcentrum i Lund.

Systemet används även vid Uppsala universitet sedan 2020 där ca 50,000 tester har genomförts.