Flipped classroom

Använd Mozquizto för att skapa en guidad frågelista med material: text, video, bilder och figurer. Varva materialet med kontrollfrågor. Låt studenterna gå igenom materialet innan varje föreläsning och använd resultatet på kontrollfrågorna för att anpassa innehållet i föreläsningssalen.