Diagnostiska tester

Lägg upp regelbundna tester för att följa upp att studenterna tillgodogjort sig materialet. Ge automatiska lästips och kommentarer på vanliga fel. Programmet har funktioner som hjälper till att identifiera vanliga fel!